Be om hjälp

Att vara förälder innebär en hel del tuffa perioder. Det kan tära på hela familjen. 

En sak man aldrig ska vara rädd för är att fråga om hjälp. Dagens samhälle är uppbyggt på ett sådant sätt att det är svårt att vara ensam försörjare för en hel familj så båda föräldrarna måste jobba. Samtidigt ska barnen socialisera sig i skolmiljöer allt tidigare och för vissa kan det vara svårt.

Be om hjälp! Man kan ringa socialtjänsten för råd och BRIS har till och med en linje för vuxna där man kan diskutera problem som man har. Barnen har först och främst en trotsålder där ingenting duger och man måste bråka och argumentera om allting. Sedan kommer också puberteten då man kanske inte längre känner igen sitt barn.

Man behöver inte bara ta hjälp av sociala nämnder. Ibland kan det räcka att fråga mor- och farföräldrar om råd och stöd. Kanske behöver ni hitta varandra som par igen och då kan man försöka ordna barnvakt en gång i veckan under några timmar så ni får slappna av och hitta tillbaka till varandra.

Småbarn som har svårt att passa in eller är elaka mot andra barn kan vara svårt att handskas med på rätt sätt. Det är lätt att man börja muta eller bråka med barnet för att få sin vilja igenom. Var inte rädd. Man är inte en dålig förälder för att man inte ser en lösning på en viss situation. Du är en bra förälder som vågar lägga undan stoltheten och söka hjälp för att klara dig genom situationen på bästa sätt för dig och ditt barn.